galego


GARANTIA XUVENILA Garantía xuvenil é unha iniciativa europea cuxo obxectivo é garantir que os xóvenes menores de 25 anos poidan recibir unha oferta de emprego, de FORMACIóN OU de prácticas.

PARA SER BENEFICIARIO DESTE PROGRAMA é PRECISO REUNIR UNHA SERIE DE CONDICIONS E DARSE DE ALTA NO SISTEMA.

A inscrición é sinxela e consta de 6 pasos. Para elo podes usar o teu DNI electrónico  ou solicitar unha contrasinal. Se precisas axuda podes obter máis información nas oficinas do Concello.Concello de Mazaricos, 2008 - 2012.