galego


PERÍODO MEDIO DE PAGAMENTO GLOBAL A PROVEEDORESEsta cifra reflicte o período medio de pagamento das facturas liquidadas no trimestre, contando a partir dos trinta días posteriores á data de rexistro da factura, de tal maneira que se o pagamento se realiza antes deses 30 días, o indicado terá carácter negativo, tal e como se dispón no Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo.

ANO 2015
3º trimestre: -15,87
2º trimestre: -15,82
1º trimestre: -15,53

ANO 2014
4º trimestre: -15,54
3º trimestre: -13,92


Concello de Mazaricos, 2008 - 2012.