galego


PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL (P.I.C.)Este servizo está pensado para que os/as veciños/as poidan consultar, dende estas oficinas, os seus datos catastrais e obter certificacións.

é preciso autorizarnos, mediante a sinatura dun documento, para poder acceder aos datos persoais do/a solicitante. Hai que deixar tamén unha fotocopia do documento de identidade.

Non se poden consultar datos de terceiras persoas (aínda que sexan familiares) nin de falecidos (para esto último hai que dirixirse a Catastro na Coruña).Concello de Mazaricos, 2008 - 2012.