galego


Normas subsidiariasDende esta páxina pode baixar toda as normas susbsidiarias de planeamento muncipal. O documento está en formato Word e Pdf:

Se o desexa pode ver as normas e os planos da súa finca. O término municipal está composto por 30 planos, cada plano está dividido en cadrantes, para buscar onde está a súa finca, localice o plano pola súa parroquia ou núcleo. Unha vez localizado o plano debe moverse cos cursores de esquerda a dereita e de arriba a abaixo, ata encontrar o cadrante no que se atopa a súa finca. Facendo clic no cadrante o navegador amosará en pantalla o plano a escala 1:5000 coas normas que se aplican. Pode imprimilo conservando a escala e ver a norma aplicada.

Se ten outras preguntas pode facelas a través do correo da oficina técnica

E-mail: oficina.tecnica@mazaricos.dicoruna.es


    LISTADO DE PARROQUIAS, ACCESO A PLANOS

   (LíMITES CON DUMBRíA - VIMIANZO)
     Plano: 1
     


   ALBORéS, OS VAOS
     Plano: 5
     Agrís, Alborés de Abaixo, Alborés de Arriba, Abeleiras, Liñais, Niñán


   ANTES, ALBORéS
     Plano: 3
     Antes, Grille, Ribadeza


   ANTES, ALBORéS
     Plano: 6
     Xunqueira, Pazos, Espigas, Vilaferreiros


   ARCOS
     Plano: 15
     Arcos, Enxilde, Fieiro, Lugariño, A Noveira, A Curra


   ARCOS
     Plano: 19
     Cabanude, Xinzo, Cornes


   ARCOS, BEBA
     Plano: 16
     Figueira, Vilar de Coiro, Beba


   ARCOS, COIRO
     Plano: 20
     Coiro, Bouzas, Fornís, A Manda, Fírvado, Xestoso, Señorío


   AS MAROñAS
     Plano: 10
     As Maroñas, Santa Mariña, A Lomba, Liñares, Mámoas


   CHACíN
     Plano: 22
     Chacín, Vilariño, Fontemourente


   CHACíN
     Plano: 18
     Santa Baia


   CHACíN
     Plano: 17
     Pino de Val, Vioxo, Chacín, Asenso, Val, Godón, Xesto


   CHACíN
     Plano: NU3
     Pino de Val


   CHACíN, COIRO
     Plano: 21
     Gosolfre, Asenso, Chacín


   COIRO
     Plano: 25
     Suevos, Vilar de Costa, Sancristobo


   COIRO
     Plano: 27
     


   COIRO
     Plano: 26
     


   COIRO
     Plano: 24
     Suevos, Corrubedo, As Paxareiras, Recarea, Gosende


   COIRO
     Plano: 23
     


   COLúNS
     Plano: 7
     


   COLúNS, ARCOS
     Plano: 11
     Vilarcobo, Castrelo, Furiño, Ribeiratorta, Xián, A Gándara


   CORZóN, COLúNS
     Plano: 8
     Busto, Corzón, Mollón, Sanfoga, Colúns,Vilar de Colúns, Campelo


   CORZóN, MAROñAS
     Plano: 9
     Vilar de Corzón, Os Cacheiros, Lugarnovo, Quintáns, Lago, Vilar, Castro, Gueima, Bon Xesús, Foxas de Arriba, Foxas de Abaixo


   EIRóN
     Plano: 14
     Eirón, Outeiro, Montellos, Cuiña, Casais, Corbeira


   MAZARICOS
     Plano: NU1
     A Picota


   MAZARICOS
     Plano: NU2
     A Picota


   MAZARICOS, BEBA, COLúNS
     Plano: 12
     A Picaraña, Argueirón, A Choupana, Outeiro, Vilariño, Agar, A Pontenova, Sande, Cives de Arriba, Cives de Abaixo, Mundín, Vilarcobo, Monteagudo


   MAZARICOS, CHACíN, BEBA
     Plano: 13
     A Picota, Outeiro, Pidre, Mazaricos, Serráns, Insua, Lamasapín, Vilariño de Beba


   OS VAOS
     Plano: 4
     


   OS VAOS
     Plano: 2


Concello de Mazaricos, 2008 - 2012.