galego


AxudasA continuación recóllense unha relación das axudas relacionadas co emprendemento e coa creación de novas empresas ou actividades.

A lista non é exhaustiva, cada unha ten os seus prazos específicos e convén ter en conta que para cada actividade algunha das axudas son máis axeitadas que outras.

Se ten unha nova idea ou proxecto empresarial pode acudir ás oficinas do concello. Desde a área de emprego poderá obter unha información máis detallada acerca dos pasos a seguir e as axudas dispoñibles en cada momento. Tamén pode facelo por teléfono chamando ao 981867104 ou por correo electrónico adl@mazaricos.net.

  • IGAPE
Proxectos empresariais para novos emprendedores
Subvencións a emprendedores
Convenios IGAPE coas entidades financeiras

  • CONSELLERIA DE TRABALLO
Axudas para a promoción do emprego autónomo
Iniciativas e emprego (ILES-IER) e de base tecnolóxica
Promoción do emprego autónomo para persoas con discapacidade
Axudas á contratación

  • CONSELLERIA DE ECONOMIA E INDUSTRIA
Axudas para a modernización do comercio
Axudas destinadas á artesanía e artesáns
Axudas para asociacións de comerciantes
Axudas para titulares de comercio que abandonen a súa actividade

  • CONSELLERIA DE CULTURA E TURISMO
Mellora de restaurantes en edificios singulares
Creación de aldeas de turismo rural
Axudas para empresas de turismoa activo

  • SERVIZO GALEGO DE IGUALDADE
Programa EMEGA para mulleres emprendedoras

  • OUTROS
Programa Leader de desenvolvemento rural 2007-2013
Agader: Axudas para proxectos dinamizadores en áreas rurais

Consulte en cada momento que convocatorias de axudas están abertas.
Concello de Mazaricos, 2008 - 2012.