galego


Petición de informaciónListaxe de documentos que Ud deberá baixar, encher e traer ao Concello para a súa tramitación.

1.Solicitude de alta no padrón

2.Modelo de solicitude de cambio de titularidade de licenza de apertura
3.Modelo de autorización a terceiros para recoller documentos
4.Modelo de cambio de domicilio no padrón
5.Modelo xenérico de solicitude
6.Modelo de solicitude de cambio de datos persoais no padrón
7.Solicitude de cambio de concello
8.Solicitude de licenza de obras


Concello de Mazaricos, 2008 - 2012.